Onze kleine lettertjes

Huishoudelijk Reglement

VACUTRAINEN
* De contributie (startkuur of abonnement) dient bij vooruitbetaling contant, met pin of creditcard te worden voldaan.
U kunt het desgewenst ook overmaken naar onze bankrekening nummer NL97 RABO 0175 2198 85 tnv Afslankstudio Ibiza
* Startkuur dient uiterlijk bij inschrijving te worden voldaan.
* Een startkuur is maximaal 3 maanden geldig, ingaande vanaf uw 1e training en/of 1e meting.                                       * Een Get in Shape kuur maximaal 4 weken geldig. Niet gebruikt sport- & cryotegoed komt na 4 weken te vervallen.    * Losse maand abonnementen kunnen niet stop gezet worden.                                                                                          * Vakantie opnemen tussen abonnementen in is alleen mogelijk indien het volgende abonnement reeds is voldaan! Wij zetten geen abonnementen stop met terugwerkende kracht.
* Abonnementen mogen tot maximaal 4 weken per jaar worden stopgezet.
* Langdurig stopzetten (minimaal 6 weken, maximaal 3 maanden) van uw abonnement i.v.m vakantie, ziekte of blessure? Geen probleem. Maar bespreek dit vooraf met ons.
* Bent u zwanger? Geeft dit aan dan traint u zonder vacuum
* Startkuur en abonnementen voor VacuTrainen zijn NIET overdraagbaar en er is geen restitutie mogelijk.  * Stopt u, om welke reden dan ook, eerder met VacuTrainen dan het door u afgesloten abonnement, dient u de restant termijnen nog wel te voldoen.                                                                                                     * Bij niet tijdig voldoen van een (nieuw) abonnement brengen wij bij verlenging € 24,95 administratiekosten in rekening.
* U heeft bij ons 1 maand opzegtermijn. Opzeggen kan via mail, whatsapp, telefonisch of persoonlijk bij ons aan de balie.                                                                                                                                              * Abonnementen worden op dezelfde voorwaarden automatisch verlengd indien klant abonnement niet 1 maand voorafgaand aan het einde tijdvak abonnement heeft opgezegd of indien de klant afspraken heeft ingeboekt na afloop van het huidige abonnement. Tussentijds beëindigen van een abonnement is niet mogelijk. Heeft een klant nieuwe sportafspraken gemaakt na het 1e abonnement of nieuwe betalingen verricht is de klant gehouden aan het nieuwe abonnementstermijn.                                                              * Kom op tijd!
* Niet nagekomen of te laat afgezegde afspraken (binnen 24 uur) kunnen wij bij een startkuur in mindering brengen. Heeft u een abonnement dan brengen wij € 5,00 in rekening.
* Bent u 3 maanden of langer geen klant geweest bij ons begint u weer opnieuw met een startkuur.
* Het deelnemen aan trainingen en daarmee gebruik maken van de door ons beschikbaar gestelde middelen geschiedt geheel voor eigen risico.
* Directie behoudt altijd het recht voor om wijzigingen in het reglement of  in het lesrooster aan te brengen.
* Directie stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan u of uw eigendommen en/of verlies van uw eigendommen tijdens uw verblijf of het verblijf van uw goederen in het gebouw of op het terrein.
* Neem altijd een handdoek mee. Bij gebruik van de VacuBike zijn 2 handdoeken verplicht! Wij kunnen u van apparaat wisselen indien u geen of slechts 1 handdoek bij u heeft.
* Het dragen van schone schoenen en geen buiten gedragen schoenen is verplicht.
* Gedraag u sportief tegenover andere gebruikers van de Vacu apparaten.
* Laat uw bidon, handdoek, schoenen ed. niet achter in de Vacu ruimte.
* Een medewerker van Ibiza trekt uw Vacu-rok AAN en UIT. Gelieve dit niet zelf te doen.
* Een medewerker van Ibiza haalt u uit het apparaat.

ZONNESTUDIO

* Rittenkaarten (credits) voor de zonnebanken en/of collageenbank zijn WEL overdraagbaar maar er is geen restitutie mogelijk.
* Rittenkaarten zijn (deels) gebruikt of ongebruikt maximaal 2 jaar geldig.                                                                         * Niet nagekomen afspraken kunnen wij bij een zontegoed in mindering brengen.
* Het gebruikmaken van onze zonnebanken en daarmee gebruik maken van de door ons beschikbaar gestelde middelen geschiedt geheel voor eigen risico.
* Directie behoudt het recht voor om wijzigingen in de openingstijden aan te brengen.
* Directie stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan u of uw eigendommen en/of verlies van uw eigendommen tijdens uw verblijf of het verblijf van uw goederen in het gebouw of op het terrein.

CRYOTHERAPIE

* De sessie of sessies (los of rittenkaart) dient bij vooruitbetaling contant, met pin of creditcard te worden voldaan.
U kunt het desgewenst ook vooraf overmaken naar onze bankrekening nummer NL97 RABO 0175 2198 85 tnv Afslankstudio Ibiza
* Rittenkaarten voor de Cryo zijn NIET overdraagbaar en er is geen restitutie mogelijk. Rittenkaarten zijn ongebruikt maximaal 1 jaar geldig. Rittenkaarten met korting (actietarief) zijn maximaal 8 maanden geldig.
* 10 rittenkaarten zijn maximaal 3 maanden geldig (miv eerste cryo sessie). 10-Rittenkaarten gekocht voor een actie of gereduceerd tarief of gewonnen rittenkaarten zijn maximaal 2 maanden geldig.
* 20 rittenkaarten zijn maximaal 6 maanden geldig (miv eerste cryo sessie). 20-Rittenkaarten gekocht voor een actie of gereduceerd tarief of gewonnen 20-rittenkaarten zijn maximaal 3 maanden geldig.
* Niet nagekomen of te laat afgezegde afspraken (binnen 24 uur) kunnen wij in rekening brengen of gaat van uw rittenkaart af.
* Het deelnemen aan Cryotherapie sessies en daarmee gebruik maken van de door ons beschikbaar gestelde middelen geschiedt geheel voor eigen risico.
* Directie behoudt het recht voor om wijzigingen in het rooster aan te brengen.
* Bij 2 of minder aanmeldingen voor een cryo sessie kan directie besluiten om de cryo therapie sessie te annuleren. U wordt hierover dan geïnformeerd.
* Directie stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan u of uw eigendommen en/of verlies van uw eigendommen tijdens uw verblijf of het verblijf van uw goederen in het gebouw of op het terrein.
* Neem altijd een handdoek en warme sokken mee.
* Het dragen van bad-, sportkleding of ondergoed is verplicht.
* Laat uw bidon, handdoek, schoenen ed. niet achter in de Cryo ruimte.
* Een medewerker van Ibiza helpt u in en uit de Cryo.