Onze kleine lettertjes

Huishoudelijk Reglement

VACUTRAINEN
* De contributie (startkuur of abonnement) dient bij vooruitbetaling contant, met pin of creditcard te worden voldaan.
U kunt het desgewenst ook overmaken naar onze bankrekening nummer NL97 RABO 0175 2198 85 tnv Afslankstudio Ibiza
* Startkuur dient uiterlijk bij inschrijving te worden voldaan.
* Een startkuur is maximaal 3 maanden geldig, ingaande vanaf uw 1e training en/of 1e meting.                                       * Een Get in Shape kuur maximaal 4 weken geldig. Niet gebruikt sport- & cryotegoed komt na 4 weken te vervallen.    * Losse maand abonnementen kunnen niet stop gezet worden.                                                                                          * Vakantie opnemen tussen abonnementen in is alleen mogelijk indien het volgende abonnement reeds is voldaan! Wij zetten geen abonnementen stop met terugwerkende kracht.
* Abonnementen mogen tot maximaal 4 weken per jaar worden stopgezet.
* Langdurig stopzetten (minimaal 6 weken, maximaal 3 maanden) van uw abonnement i.v.m vakantie, ziekte of blessure? Geen probleem. Maar bespreek dit vooraf met ons.
* Bent u zwanger? Geeft dit aan dan traint u zonder vacuum
* Startkuur en abonnementen voor VacuTrainen zijn NIET overdraagbaar en er is geen restitutie mogelijk.                        * Stopt u, om welke reden dan ook, eerder met VacuTrainen dan het door u afgesloten abonnement, dient u de restant termijn nog wel te voldoen.                                                                                                                                                  * Bij niet tijdig voldoen van een (nieuw) abonnement brengen wij bij verlenging € 24,95 administratiekosten in rekening.
* U heeft bij ons 1 maand opzegtermijn. Opzeggen kan via mail, whatsapp, telefonisch of persoonlijk bij ons aan de balie.
* Kom op tijd!
* Niet nagekomen of te laat afgezegde afspraken (binnen 24 uur) kunnen wij bij een startkuur in mindering brengen. Heeft u een abonnement dan brengen wij € 5,00 in rekening.
* Bent u 3 maanden of langer geen klant geweest bij ons begint u weer opnieuw met een startkuur.
* Het deelnemen aan trainingen en daarmee gebruik maken van de door ons beschikbaar gestelde middelen geschiedt geheel voor eigen risico.
* Directie behoudt altijd het recht voor om wijzigingen in het reglement of  in het lesrooster aan te brengen.
* Directie stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan u of uw eigendommen en/of verlies van uw eigendommen tijdens uw verblijf of het verblijf van uw goederen in het gebouw of op het terrein.
* Neem altijd een handdoek mee. Bij gebruik van de VacuBike zijn 2 handdoeken verplicht! Wij kunnen u van apparaat wisselen indien u geen of slechts 1 handdoek bij u heeft.
* Het dragen van schone schoenen en geen buiten gedragen schoenen is verplicht.
* Gedraag u sportief tegenover andere gebruikers van de Vacu apparaten.
* Laat uw bidon, handdoek, schoenen ed. niet achter in de Vacu ruimte.
* Een medewerker van Ibiza trekt uw Vacu-rok AAN en UIT. Gelieve dit niet zelf te doen.
* Een medewerker van Ibiza haalt u uit het apparaat.

ZONNESTUDIO

* Rittenkaarten (credits) voor de zonnebanken en/of collageenbank zijn WEL overdraagbaar maar er is geen restitutie mogelijk.
* Rittenkaarten zijn (deels) gebruikt of ongebruikt maximaal 2 jaar geldig.                                                                         * Niet nagekomen afspraken kunnen wij bij een zontegoed in mindering brengen.
* Het gebruikmaken van onze zonnebanken en daarmee gebruik maken van de door ons beschikbaar gestelde middelen geschiedt geheel voor eigen risico.
* Directie behoudt het recht voor om wijzigingen in de openingstijden aan te brengen.
* Directie stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan u of uw eigendommen en/of verlies van uw eigendommen tijdens uw verblijf of het verblijf van uw goederen in het gebouw of op het terrein.

CRYOTHERAPIE

* De sessie of sessies (los of rittenkaart) dient bij vooruitbetaling contant, met pin of creditcard te worden voldaan.
U kunt het desgewenst ook vooraf overmaken naar onze bankrekening nummer NL97 RABO 0175 2198 85 tnv Afslankstudio Ibiza
* Rittenkaarten voor de Cryo zijn NIET overdraagbaar en er is geen restitutie mogelijk. Rittenkaarten zijn ongebruikt maximaal 1 jaar geldig. Rittenkaarten met korting (actietarief) zijn maximaal 8 maanden geldig.
* 10 rittenkaarten zijn maximaal 3 maanden geldig (miv eerste cryo sessie).
* 20 rittenkaarten zijn maximaal 6 maanden geldig (miv eerste cryo sessie).
* Niet nagekomen of te laat afgezegde afspraken (binnen 24 uur) kunnen wij in rekening brengen of gaat van uw rittenkaart af.
* Het deelnemen aan Cryotherapie sessies en daarmee gebruik maken van de door ons beschikbaar gestelde middelen geschiedt geheel voor eigen risico.
* Directie behoudt het recht voor om wijzigingen in het rooster aan te brengen.
* Bij 2 of minder aanmeldingen voor een cryo sessie kan directie besluiten om de cryo therapie sessie te annuleren. U wordt hierover dan geïnformeerd.
* Directie stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan u of uw eigendommen en/of verlies van uw eigendommen tijdens uw verblijf of het verblijf van uw goederen in het gebouw of op het terrein.
* Neem altijd een handdoek en warme sokken mee.
* Het dragen van bad-, sportkleding of ondergoed is verplicht.
* Laat uw bidon, handdoek, schoenen ed. niet achter in de Cryo ruimte.
* Een medewerker van Ibiza helpt u in en uit de Cryo.