Huishoudelijk Reglement

VACUTRAINEN
* De contributie (startkuur of abonnement) dient bij vooruitbetaling contant, met pin of creditcard te worden voldaan.
U kunt het desgewenst ook overmaken naar onze bankrekening nummer NL97 RABO 0175 2198 85 tnv Afslankstudio Ibiza
* Startkuur dient uiterlijk bij inschrijving te worden voldaan.
* Een startkuur is maximaal 3 maanden geldig.
* Vakantie opnemen tussen abonnementen in is alleen mogelijk indien het volgende abonnement reeds is voldaan! Wij zetten geen abonnementen stop met terugwerkende kracht.
* Abonnementen mogen tot maximaal 4 weken per jaar worden stopgezet.
* Langdurig stopzetten (minimaal 6 weken, maximaal 3 maanden)van uw abonnement i.v.m vakantie, ziekte of blessure? Geen probleem. Maar bespreek dit vooraf met ons.
* Bent u zwanger? Dan kunt u uw abonnement tot 6 weken na uw bevalling stopzetten.
* Startkuur en abonnementen voor VacuTrainen zijn NIET overdraagbaar en er is geen restitutie mogelijk.
* Bij niet tijdig voldoen van een (nieuw) abonnement brengen wij bij verlenging € 4,95 administratiekosten in rekening.
* U heeft bij ons 1 maand opzegtermijn. Opzeggen kan via mail, whatsapp, telefonisch of persoonlijk bij ons aan de balie.
* Kom op tijd!
* Niet nagekomen of te laat afgezegde afspraken (binnen 24 uur) kunnen wij bij een startkuur in mindering brengen. Heeft u een abonnement dan brengen wij € 5,00 in rekening.
* Bent u 3 maanden of langer geen klant geweest bij ons begint u weer opnieuw met een startkuur.
* Het deelnemen aan trainingen en daarmee gebruik maken van de door ons beschikbaar gestelde middelen geschiedt geheel voor eigen risico.
* Directie behoudt het recht voor om wijzigingen in het lesrooster aan te brengen.
* Directie stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan u of uw eigendommen en/of verlies van uw eigendommen tijdens uw verblijf of het verblijf van uw goederen in het gebouw of op het terrein.
* Neem altijd een handdoek mee. Legt u AUB 2 handdoeken op de VacuBike.
* Het dragen van schone schoenen en geen buiten gedragen schoenen is verplicht.
* Gedraag u sportief tegenover andere gebruikers van de Vacu apparaten.
* Laat uw bidon, handdoek, schoenen ed. niet achter in de Vacu ruimte.
* Een medewerker van Ibiza trekt uw Vacu-rok AAN en UIT. Gelieve dit niet zelf te doen.
* Een medewerker van Ibiza haalt u uit het apparaat.

ZONNESTUDIO

* Rittenkaarten (credits) voor de zonnebanken, collageenbank of Cryotherapie zijn WEL overdraagbaar maar er is geen restitutie mogelijk.
* Niet nagekomen afspraken kunnen wij bij een zontegoed in mindering brengen.
* Het gebruikmaken van onze zonnebanken en daarmee gebruik maken van de door ons beschikbaar gestelde middelen geschiedt geheel voor eigen risico.
* Directie behoudt het recht voor om wijzigingen in de openingstijden aan te brengen.
* Directie stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan u of uw eigendommen en/of verlies van uw eigendommen tijdens uw verblijf of het verblijf van uw goederen in het gebouw of op het terrein.

CRYOTHERAPIE

* De sessie of sessies (los of rittenkaart) dient bij vooruitbetaling contant, met pin of creditcard te worden voldaan.
U kunt het desgewenst ook vooraf overmaken naar onze bankrekening nummer NL97 RABO 0175 2198 85 tnv Afslankstudio Ibiza
* Rittenkaarten voor de Cryo zijn NIET overdraagbaar en er is geen restitutie mogelijk.
* Niet nagekomen of te laat afgezegde afspraken (binnen 24 uur) kunnen wij in rekening brengen.
* Het deelnemen aan Cryotherapie sessies en daarmee gebruik maken van de door ons beschikbaar gestelde middelen geschiedt geheel voor eigen risico.
* Directie behoudt het recht voor om wijzigingen in het rooster aan te brengen.
* Bij 2 of minder aanmeldingen voor een cryo sessie kan directie besluiten om de cryo therapie sessie te annuleren. U wordt hierover dan geïnformeerd.
* Directie stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan u of uw eigendommen en/of verlies van uw eigendommen tijdens uw verblijf of het verblijf van uw goederen in het gebouw of op het terrein.
* Neem altijd een handdoek en warme sokken mee.
* Het dragen van bad-, sportkleding of ondergoed is verplicht.
* Laat uw bidon, handdoek, schoenen ed. niet achter in de Cryo ruimte.
* Een medewerker van Ibiza helpt u in en uit de Cryo.

SCHOONHEIDSSALON

Mocht u, om welke reden dan ook, verhinderd zijn om een afspraak bij onze schoonheidsspecialiste na te komen, dan moet u deze minimaal 24 uur van te voren telefonisch afzeggen. Bij het annuleren binnen 24 uur, worden de kosten (of deel van de kosten) voor de gereserveerde tijd helaas in rekening gebracht. U kunt tot 48 uur van te voren kosteloos uw gemaakte afspraak wijzigen.